Autósiskola

Skultéti

 
 
 
 
 
 

Képzési költség (KK)

AM

61.800 Ft

A

126.200 Ft

B

215.000 Ft

 
TÁJÉKOZTATÓ „A” kategóriához
(„A1” megszerzését követő 2 éven túl)
 
 
Képző szerv neve: Skultéti Ernő egyéni vállalkozó, SKULTÉTI Autósiskola
Iskolavezető: Skultéti Ernő
Székhelye: 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a
Iskolavezető telefonszáma: 06 30 394 59 72      e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Iskola honlap címe: skultetiautosiskola.hu
Képzési engedély száma: KM/KC/28/A/653/2/2010
Iskola nyilv. szám: 8942
Telephely: 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a
Ügyfélfogadó címe: 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a
Ügyfélfogadás időpontja: Kedd, péntek 16:00-20:00
 
Elméleti oktatás helye: Tápiószentmárton, Műv. Ház / oktatóterem/ vagy 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a száma alatt vagy 2351 Alsónémedi, Széchenyi út 16. szám alatt.
Tanpálya: Gyömrő, Só út 2.
 
Vállalkozási feltételek
Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy elégedett legyen szolgáltatásainkkal.
A választott tanfolyammal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:
1.      A tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni. Mindenki, aki a 35/2000 (XI.30) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik (8 ált.) és ezt az elméleti vizsga előtt  igazolja. 18 életévet be nem töltött tanuló szerződéskötéséhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.
 
 
Elméleti tanórák:                                                                   Elméleti tanfolyamdíj: 10.000 Ft
Közlekedési ismeretek: 3 óra
 
A kötelező elméleti óraszám: 3 óra
A tanfolyam elméleti tárgyai alól felmentés nem adható. Kivétel a siketek és a mozgáskorlátozottak.
A tanfolyam kezdetétől számított 1 éven belül elméleti vizsgát kell tennie. Ezen időn túl tanfolyamot kell ismételni.
A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a felsorolt óraszámokban hiányzás nélkül vesz részt a foglalkozásokon (hiányzás max. 10%). Az elméleti tanórák időtartama 45 perc. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes.
 
Gyakorlati tanórák (10 óra összesen)
Alapoktatás: 4 óra
Városi vezetés: 4 óra
Országúti vezetés: 2 óra
Gyakorlati tanóra: 50 perc
A felsorolás a minimális óraszámokat tartalmazza.
Gyakorlati óradíj: 3000 Ft/óra (ez az óradíj az alap- és pótórákra egyaránt vonatkozik).
Gyakorlati vizsga feltétele: minimum 150 km levezetése!
Forgalmi vizsga: 50 perc
Járműkezelési vizsga: 20 perc
 
Gyakorlati vizsgáit a sikeres közlekedési alapismeretek vizsgaidőpontjától számított 2 éven belül teheti le. Gyakorlati vezetésre csak sikeres elméleti vizsga után kerülhet sor. Az 5. sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni.
 
A képzéshez biztosított jármű: Suzuki 750
A tanuló jogai:
Jogosult a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit. Amennyiben nem alakul ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet. Kérésével forduljon az iskolavezetőhöz. Joga van a képzést megszakítani és az addig fel nem használt, befizetett pénzét visszakérni, és a tanfolyam elvégzett részéről igazolást kérni, panaszt tenni. Ha a tanuló a vezetési gyakorlaton a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni, azt az oktatónak köteles bejelenteni 24 órával korábban. Ha a foglalkozáson az oktató a tervezett időpontban nem jelenik meg, úgy a tanuló 20 perc várakozási idő után távozhat. Ebben az esetben a tanuló tandíjat nem fizet, viszont az oktató köteles az elmaradt órát pótolni.
 
A tanuló kötelezettségei:
A tanuló köteles a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani. Elméleti és gyakorlati foglalkozásokon, józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó öltözékben megjelenni. Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni. Oktatói utasításokat követni, mulasztást, hiányzást pótolni, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani.
 
A képzőszerv jogai és kötelezettségei:
Az autósiskola fenntartja a képzési díj változtatásának jogát, a díjak változási idejéről és annak mértékéről a tanulókat tájékoztatja. A díjszabás változtatásáról a tanulót személyesen vagy telekommunikációs eszközök segítségével értesíti a képzőszerv. Mindez a változás napjáig befizetett elméleti és gyakorlati óradíjakat nem érinti. A gyakorlati oktatáson való beosztást a képzőszerv a tanulóval egyénileg egyezteti. A jogosítvány megszerzéséhez szükséges a tanfolyam teljes körű megtartása.
 
A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatás igazolása:
Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tanulmányait folytatni, a tanuló-áthelyezőt 3 munkanapon belül a tanulónak a képzőszerv kiadja. A fel nem használt gyakorlati és vizsgadíjat visszafizeti. A tanuló áthelyezése díjtalan.
 
A forgalmi oktatás váltás helyei: a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban.
Vizsgadíjak:
Közlekedési ismeretek: 4700 Ft
Járműkezelési vizsga: 4600 Ft
Forgalmi vizsga: 11 000 Ft
Elsősegély tanfolyam díja: 7000 Ft (Elsősegély oktatónként ez változhat!)
Elsősegély vizsga díja: 6500 Ft
Okmányirodában a jogosítványért fizetendő díj: 4000 Ft
A vizsgadíjakat a tanuló a képzőszervhez fizeti. A vizsgadíjat a képzőszerv a KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG részére veszi át és a tanuló megbízásából fizeti be oda.
 
Sikeres forgalmi vizsga utáni teendők:
A járművezetői engedélyt az Okmányiroda állítja ki, amelyhez szükséges a Közl. Hatóság által kiállított vizsgaigazolás. (2700 Cegléd, Dohány u. 31.) A vizsgaigazolást az utolsó sikeres vizsgától számított 3 munkanap után lehet beszerezni. Nem magyar állampolgár esetében az Okmányiroda bekéri a tartózkodási engedélyt, melynek tartalmaznia kell, hogy a jelölt legalább 6 hónapja folyamatosan Magyarországon tartózkodik.
 
A képzés felügyeletét ellátó közlekedési felügyelet címe és telefonszáma:
Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Járművezetői Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály
Címe: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
Telefon: 06 1 460 22 14
 
TÁJÉKOZTATÓ „A” kategóriához
(„A1” megszerzését követő 2 éven belül)
 
 
Képző szerv neve: Skultéti Ernő egyéni vállalkozó, SKULTÉTI Autósiskola
Iskolavezető: Skultéti Ernő
Székhelye: 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a
Iskolavezető telefonszáma: 06 30 394 59 72      e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Iskola honlap címe: skultetiautosiskola.hu
Képzési engedély száma: KM/KC/28/A/653/2/2010
Iskola nyilv. szám: 8942
Telephely: 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a
Ügyfélfogadó címe: 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a
Ügyfélfogadás időpontja: Kedd, péntek 16:00-20:00
 
Elméleti oktatás helye: Tápiószentmárton, Műv. Ház / oktatóterem/ vagy 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a száma alatt vagy 2351 Alsónémedi, Széchenyi út 16. szám alatt.
Tanpálya: Gyömrő, Só út 2.
 
Vállalkozási feltételek
Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy elégedett legyen szolgáltatásainkkal.
A választott tanfolyammal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:
1.      A tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni. Mindenki, aki a 35/2000 (XI.30) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik (8 ált.) és ezt az elméleti vizsga előtt  igazolja. 18 életévet be nem töltött tanuló szerződéskötéséhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.
 
 
Elméleti tanórák:                                                                   Elméleti tanfolyamdíj: 10.000 Ft
Közlekedési ismeretek: 3 óra
 
A kötelező elméleti óraszám: 3 óra
A tanfolyam elméleti tárgyai alól felmentés nem adható. Kivétel a siketek és a mozgáskorlátozottak.
A tanfolyam kezdetétől számított 1 éven belül elméleti vizsgát kell tennie. Ezen időn túl tanfolyamot kell ismételni.
A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a felsorolt óraszámokban hiányzás nélkül vesz részt a foglalkozásokon (hiányzás max. 10%). Az elméleti tanórák időtartama 45 perc. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes.
 
Gyakorlati tanórák (16 óra összesen)
Alapoktatás: 6 óra
Városi vezetés: 8 óra
Országúti vezetés: 2 óra
Gyakorlati tanóra: 50 perc
A felsorolás a minimális óraszámokat tartalmazza.
Gyakorlati óradíj: 3000 Ft/óra (ez az óradíj az alap- és pótórákra egyaránt vonatkozik).
Gyakorlati vizsga feltétele: minimum 240 km levezetése!
Forgalmi vizsga: 50 perc
Járműkezelési vizsga: 20 perc
 
Gyakorlati vizsgáit a sikeres közlekedési alapismeretek vizsgaidőpontjától számított 2 éven belül teheti le. Gyakorlati vezetésre csak sikeres elméleti vizsga után kerülhet sor. Az 5. sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni.
 
A képzéshez biztosított jármű: Suzuki 750
A tanuló jogai:
Jogosult a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit. Amennyiben nem alakul ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet. Kérésével forduljon az iskolavezetőhöz. Joga van a képzést megszakítani és az addig fel nem használt, befizetett pénzét visszakérni, és a tanfolyam elvégzett részéről igazolást kérni, panaszt tenni. Ha a tanuló a vezetési gyakorlaton a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni, azt az oktatónak köteles bejelenteni 24 órával korábban. Ha a foglalkozáson az oktató a tervezett időpontban nem jelenik meg, úgy a tanuló 20 perc várakozási idő után távozhat. Ebben az esetben a tanuló tandíjat nem fizet, viszont az oktató köteles az elmaradt órát pótolni.
 
A tanuló kötelezettségei:
A tanuló köteles a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani. Elméleti és gyakorlati foglalkozásokon, józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó öltözékben megjelenni. Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni. Oktatói utasításokat követni, mulasztást, hiányzást pótolni, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani.
 
A képzőszerv jogai és kötelezettségei:
Az autósiskola fenntartja a képzési díj változtatásának jogát, a díjak változási idejéről és annak mértékéről a tanulókat tájékoztatja. A díjszabás változtatásáról a tanulót személyesen vagy telekommunikációs eszközök segítségével értesíti a képzőszerv. Mindez a változás napjáig befizetett elméleti és gyakorlati óradíjakat nem érinti. A gyakorlati oktatáson való beosztást a képzőszerv a tanulóval egyénileg egyezteti. A jogosítvány megszerzéséhez szükséges a tanfolyam teljes körű megtartása.
 
A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatás igazolása:
Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tanulmányait folytatni, a tanuló-áthelyezőt 3 munkanapon belül a tanulónak a képzőszerv kiadja. A fel nem használt gyakorlati és vizsgadíjat visszafizeti. A tanuló áthelyezése díjtalan.
 
A forgalmi oktatás váltás helyei: a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban.
Vizsgadíjak:
Közlekedési ismeretek: 4700 Ft
Járműkezelési vizsga: 4600 Ft
Forgalmi vizsga: 11 000 Ft
Elsősegély tanfolyam díja: 7000 Ft (Elsősegély oktatónként ez változhat!)
Elsősegély vizsga díja: 6500 Ft
Okmányirodában a jogosítványért fizetendő díj: 4000 Ft
A vizsgadíjakat a tanuló a képzőszervhez fizeti. A vizsgadíjat a képzőszerv a KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG részére veszi át és a tanuló megbízásából fizeti be oda.
 
Sikeres forgalmi vizsga utáni teendők:
A járművezetői engedélyt az Okmányiroda állítja ki, amelyhez szükséges a Közl. Hatóság által kiállított vizsgaigazolás. (2700 Cegléd, Dohány u. 31.) A vizsgaigazolást az utolsó sikeres vizsgától számított 3 munkanap után lehet beszerezni. Nem magyar állampolgár esetében az Okmányiroda bekéri a tartózkodási engedélyt, melynek tartalmaznia kell, hogy a jelölt legalább 6 hónapja folyamatosan Magyarországon tartózkodik.
 
A képzés felügyeletét ellátó közlekedési felügyelet címe és telefonszáma:
Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Járművezetői Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály
Címe: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
Telefon: 06 1 460 22 14
 
TÁJÉKOZTATÓ „A” kategóriához
( „A korl”., vagy „A2” megszerzését követő 2 éven túl)
 
 
Képző szerv neve: Skultéti Ernő egyéni vállalkozó, SKULTÉTI Autósiskola
Iskolavezető: Skultéti Ernő
Székhelye: 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a
Iskolavezető telefonszáma: 06 30 394 59 72      e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Iskola honlap címe: skultetiautosiskola.hu
Képzési engedély száma: KM/KC/28/A/653/2/2010
Iskola nyilv. szám: 8942
Telephely: 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a
Ügyfélfogadó címe: 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a
Ügyfélfogadás időpontja: Kedd, péntek 16:00-20:00
 
Elméleti oktatás helye: Tápiószentmárton, Műv. Ház / oktatóterem/ vagy 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a száma alatt vagy 2351 Alsónémedi, Széchenyi út 16. szám alatt.
Tanpálya: Gyömrő, Só út 2.
 
Vállalkozási feltételek
Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy elégedett legyen szolgáltatásainkkal.
A választott tanfolyammal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:
1.      A tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni. Mindenki, aki a 35/2000 (XI.30) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik (8 ált.) és ezt az elméleti vizsga előtt  igazolja. 18 életévet be nem töltött tanuló szerződéskötéséhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.
 
 
Elméleti tanórák:                                                                   Elméleti tanfolyamdíj: 10.000 Ft
Közlekedési ismeretek: 3 óra
 
A kötelező elméleti óraszám: 3 óra
A tanfolyam elméleti tárgyai alól felmentés nem adható. Kivétel a siketek és a mozgáskorlátozottak.
A tanfolyam kezdetétől számított 1 éven belül elméleti vizsgát kell tennie. Ezen időn túl tanfolyamot kell ismételni.
A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a felsorolt óraszámokban hiányzás nélkül vesz részt a foglalkozásokon (hiányzás max. 10%). Az elméleti tanórák időtartama 45 perc. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes.
 
Gyakorlati tanórák (10 óra összesen)
Alapoktatás: 2 óra
Városi vezetés: 4 óra
Országúti vezetés: 2 óra
Gyakorlati tanóra: 50 perc
A felsorolás a minimális óraszámokat tartalmazza.
Gyakorlati óradíj: 3000 Ft/óra (ez az óradíj az alap- és pótórákra egyaránt vonatkozik).
Gyakorlati vizsga feltétele: minimum 120 km levezetése!
Forgalmi vizsga: 50 perc
Járműkezelési vizsga: 20 perc
 
Gyakorlati vizsgáit a sikeres közlekedési alapismeretek vizsgaidőpontjától számított 2 éven belül teheti le. Gyakorlati vezetésre csak sikeres elméleti vizsga után kerülhet sor. Az 5. sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni.
 
A képzéshez biztosított jármű: Suzuki 750
A tanuló jogai:
Jogosult a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit. Amennyiben nem alakul ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet. Kérésével forduljon az iskolavezetőhöz. Joga van a képzést megszakítani és az addig fel nem használt, befizetett pénzét visszakérni, és a tanfolyam elvégzett részéről igazolást kérni, panaszt tenni. Ha a tanuló a vezetési gyakorlaton a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni, azt az oktatónak köteles bejelenteni 24 órával korábban. Ha a foglalkozáson az oktató a tervezett időpontban nem jelenik meg, úgy a tanuló 20 perc várakozási idő után távozhat. Ebben az esetben a tanuló tandíjat nem fizet, viszont az oktató köteles az elmaradt órát pótolni.
 
A tanuló kötelezettségei:
A tanuló köteles a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani. Elméleti és gyakorlati foglalkozásokon, józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó öltözékben megjelenni. Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni. Oktatói utasításokat követni, mulasztást, hiányzást pótolni, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani.
 
A képzőszerv jogai és kötelezettségei:
Az autósiskola fenntartja a képzési díj változtatásának jogát, a díjak változási idejéről és annak mértékéről a tanulókat tájékoztatja. A díjszabás változtatásáról a tanulót személyesen vagy telekommunikációs eszközök segítségével értesíti a képzőszerv. Mindez a változás napjáig befizetett elméleti és gyakorlati óradíjakat nem érinti. A gyakorlati oktatáson való beosztást a képzőszerv a tanulóval egyénileg egyezteti. A jogosítvány megszerzéséhez szükséges a tanfolyam teljes körű megtartása.
 
A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatás igazolása:
Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tanulmányait folytatni, a tanuló-áthelyezőt 3 munkanapon belül a tanulónak a képzőszerv kiadja. A fel nem használt gyakorlati és vizsgadíjat visszafizeti. A tanuló áthelyezése díjtalan.
 
A forgalmi oktatás váltás helyei: a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban.
Vizsgadíjak:
Közlekedési ismeretek: 4700 Ft
Járműkezelési vizsga: 4600 Ft
Forgalmi vizsga: 11 000 Ft
Elsősegély tanfolyam díja: 7000 Ft (Elsősegély oktatónként ez változhat!)
Elsősegély vizsga díja: 6500 Ft
Okmányirodában a jogosítványért fizetendő díj: 4000 Ft
A vizsgadíjakat a tanuló a képzőszervhez fizeti. A vizsgadíjat a képzőszerv a KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG részére veszi át és a tanuló megbízásából fizeti be oda.
 
Sikeres forgalmi vizsga utáni teendők:
A járművezetői engedélyt az Okmányiroda állítja ki, amelyhez szükséges a Közl. Hatóság által kiállított vizsgaigazolás. (2700 Cegléd, Dohány u. 31.) A vizsgaigazolást az utolsó sikeres vizsgától számított 3 munkanap után lehet beszerezni. Nem magyar állampolgár esetében az Okmányiroda bekéri a tartózkodási engedélyt, melynek tartalmaznia kell, hogy a jelölt legalább 6 hónapja folyamatosan Magyarországon tartózkodik.
 
A képzés felügyeletét ellátó közlekedési felügyelet címe és telefonszáma:
Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Járművezetői Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály
Címe: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
Telefon: 06 1 460 22 14
 
TÁJÉKOZTATÓ „A” kategóriához
( „A korl”., vagy „A2” megszerzését követő 2 éven belül)
 
 
Képző szerv neve: Skultéti Ernő egyéni vállalkozó, SKULTÉTI Autósiskola
Iskolavezető: Skultéti Ernő
Székhelye: 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a
Iskolavezető telefonszáma: 06 30 394 59 72      e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Iskola honlap címe: skultetiautosiskola.hu
Képzési engedély száma: KM/KC/28/A/653/2/2010
Iskola nyilv. szám: 8942
Telephely: 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a
Ügyfélfogadó címe: 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a
Ügyfélfogadás időpontja: Kedd, péntek 16:00-20:00
 
Elméleti oktatás helye: Tápiószentmárton, Műv. Ház / oktatóterem/ vagy 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a száma alatt vagy 2351 Alsónémedi, Széchenyi út 16. szám alatt.
Tanpálya: Gyömrő, Só út 2.
 
Vállalkozási feltételek
Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy elégedett legyen szolgáltatásainkkal.
A választott tanfolyammal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:
1.      A tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni. Mindenki, aki a 35/2000 (XI.30) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik (8 ált.) és ezt az elméleti vizsga előtt  igazolja. 18 életévet be nem töltött tanuló szerződéskötéséhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.
 
 
Elméleti tanórák:                                                                   Elméleti tanfolyamdíj: 10.000 Ft
Közlekedési ismeretek: 3 óra
 
A kötelező elméleti óraszám: 3 óra
A tanfolyam elméleti tárgyai alól felmentés nem adható. Kivétel a siketek és a mozgáskorlátozottak.
A tanfolyam kezdetétől számított 1 éven belül elméleti vizsgát kell tennie. Ezen időn túl tanfolyamot kell ismételni.
A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a felsorolt óraszámokban hiányzás nélkül vesz részt a foglalkozásokon (hiányzás max. 10%). Az elméleti tanórák időtartama 45 perc. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes.
 
Gyakorlati tanórák (12 óra összesen)
Alapoktatás: 4 óra
Városi vezetés: 4 óra
Országúti vezetés: 4 óra
Gyakorlati tanóra: 50 perc
A felsorolás a minimális óraszámokat tartalmazza.
Gyakorlati óradíj: 3000 Ft/óra (ez az óradíj az alap- és pótórákra egyaránt vonatkozik).
Gyakorlati vizsga feltétele: minimum 180 km levezetése!
Forgalmi vizsga: 50 perc
Járműkezelési vizsga: 20 perc
 
Gyakorlati vizsgáit a sikeres közlekedési alapismeretek vizsgaidőpontjától számított 2 éven belül teheti le. Gyakorlati vezetésre csak sikeres elméleti vizsga után kerülhet sor. Az 5. sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni.
 
A képzéshez biztosított jármű: Suzuki 750
A tanuló jogai:
Jogosult a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit. Amennyiben nem alakul ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet. Kérésével forduljon az iskolavezetőhöz. Joga van a képzést megszakítani és az addig fel nem használt, befizetett pénzét visszakérni, és a tanfolyam elvégzett részéről igazolást kérni, panaszt tenni. Ha a tanuló a vezetési gyakorlaton a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni, azt az oktatónak köteles bejelenteni 24 órával korábban. Ha a foglalkozáson az oktató a tervezett időpontban nem jelenik meg, úgy a tanuló 20 perc várakozási idő után távozhat. Ebben az esetben a tanuló tandíjat nem fizet, viszont az oktató köteles az elmaradt órát pótolni.
 
A tanuló kötelezettségei:
A tanuló köteles a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani. Elméleti és gyakorlati foglalkozásokon, józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó öltözékben megjelenni. Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni. Oktatói utasításokat követni, mulasztást, hiányzást pótolni, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani.
 
A képzőszerv jogai és kötelezettségei:
Az autósiskola fenntartja a képzési díj változtatásának jogát, a díjak változási idejéről és annak mértékéről a tanulókat tájékoztatja. A díjszabás változtatásáról a tanulót személyesen vagy telekommunikációs eszközök segítségével értesíti a képzőszerv. Mindez a változás napjáig befizetett elméleti és gyakorlati óradíjakat nem érinti. A gyakorlati oktatáson való beosztást a képzőszerv a tanulóval egyénileg egyezteti. A jogosítvány megszerzéséhez szükséges a tanfolyam teljes körű megtartása.
 
A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatás igazolása:
Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tanulmányait folytatni, a tanuló-áthelyezőt 3 munkanapon belül a tanulónak a képzőszerv kiadja. A fel nem használt gyakorlati és vizsgadíjat visszafizeti. A tanuló áthelyezése díjtalan.
 
A forgalmi oktatás váltás helyei: a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban.
Vizsgadíjak:
Közlekedési ismeretek: 4700 Ft
Járműkezelési vizsga: 4600 Ft
Forgalmi vizsga: 11 000 Ft
Elsősegély tanfolyam díja: 7000 Ft (Elsősegély oktatónként ez változhat!)
Elsősegély vizsga díja: 6500 Ft
Okmányirodában a jogosítványért fizetendő díj: 4000 Ft
A vizsgadíjakat a tanuló a képzőszervhez fizeti. A vizsgadíjat a képzőszerv a KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG részére veszi át és a tanuló megbízásából fizeti be oda.
 
Sikeres forgalmi vizsga utáni teendők:
A járművezetői engedélyt az Okmányiroda állítja ki, amelyhez szükséges a Közl. Hatóság által kiállított vizsgaigazolás. (2700 Cegléd, Dohány u. 31.) A vizsgaigazolást az utolsó sikeres vizsgától számított 3 munkanap után lehet beszerezni. Nem magyar állampolgár esetében az Okmányiroda bekéri a tartózkodási engedélyt, melynek tartalmaznia kell, hogy a jelölt legalább 6 hónapja folyamatosan Magyarországon tartózkodik.
 
A képzés felügyeletét ellátó közlekedési felügyelet címe és telefonszáma:
Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Járművezetői Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály
Címe: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
Telefon: 06 1 460 22 14
 
TÁJÉKOZTATÓ „A” kategóriához
(24 év felett)
 
 
Képző szerv neve: Skultéti Ernő egyéni vállalkozó, SKULTÉTI Autósiskola
Iskolavezető: Skultéti Ernő
Székhelye: 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a
Iskolavezető telefonszáma: 06 30 394 59 72      e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Iskola honlap címe: skultetiautosiskola.hu
Képzési engedély száma: KM/KC/28/A/653/2/2010
Iskola nyilv. szám: 8942
Telephely: 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a
Ügyfélfogadó címe: 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a
Ügyfélfogadás időpontja: Kedd, péntek 16:00-20:00
 
Elméleti oktatás helye: Tápiószentmárton, Műv. Ház / oktatóterem/ vagy 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a száma alatt vagy 2351 Alsónémedi, Széchenyi út 16. szám alatt.
Tanpálya: Gyömrő, Só út 2.
 Vállalkozási feltételek:
Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy elégedett legyen szolgáltatásainkkal.
A választott tanfolyammal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:
1.      A tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni. Mindenki, aki a 35/2000 (XI.30) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik (8 ált.) és ezt az elméleti vizsga előtt  igazolja. 18 életévet be nem töltött tanuló szerződéskötéséhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.
Feltételek:
·         23 és fél éves életkor: beiskolázás
·         23 év és 9 hónap: elméleti vizsga
·         betöltött 24. életév: gyakorlati vizsga
2.      A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulónak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást.
 
Felmentések: Az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, dietetikusi, mentőtiszt, gyógytornász, egészségügyi szakoktató, diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek.
Tanfolyamunkra a betöltött életkor előtt 6 hónappal jelentkezhet, az elméleti vizsgát legkorábban a betöltött életkor előtt 3 hónappal tehet, míg gyakorlati vizsga kizárólag (természetesen a sikeres KRESZ vizsgát követően) a betöltött életkor után tehető.
 
 
Elméleti tanórák:                                                                   Elméleti tanfolyamdíj: 35.000 Ft
Közlekedési ismeretek: 22 óra
 
A kötelező elméleti óraszám: 22 óra
A tanfolyam elméleti tárgyai alól felmentés nem adható. Kivétel a siketek és a mozgáskorlátozottak.
A tanfolyam kezdetétől számított 1 éven belül elméleti vizsgát kell tennie. Ezen időn túl tanfolyamot kell ismételni.
A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a felsorolt óraszámokban hiányzás nélkül vesz részt a foglalkozásokon (hiányzás max. 10%). Az elméleti tanórák időtartama 45 perc. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes.
 
Gyakorlati tanórák (26 óra összesen)
Alapoktatás: 10 óra
Városi vezetés: 11 óra
Országúti vezetés: 5 óra
Gyakorlati tanóra: 50 perc
A felsorolás a minimális óraszámokat tartalmazza.
Gyakorlati óradíj: 3000 Ft/óra (ez az óradíj az alap- és pótórákra egyaránt vonatkozik).
Gyakorlati vizsga feltétele: minimum 390 km levezetése!
Forgalmi vizsga: 50 perc
Járműkezelési vizsga: 20 perc
 
Gyakorlati vizsgáit a sikeres közlekedési alapismeretek vizsgaidőpontjától számított 2 éven belül teheti le. Gyakorlati vezetésre csak sikeres elméleti vizsga után kerülhet sor. Az 5. sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni.
 
A képzéshez biztosított jármű: Suzuki 750
A tanuló jogai:
Jogosult a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit. Amennyiben nem alakul ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet. Kérésével forduljon az iskolavezetőhöz. Joga van a képzést megszakítani és az addig fel nem használt, befizetett pénzét visszakérni, és a tanfolyam elvégzett részéről igazolást kérni, panaszt tenni. Ha a tanuló a vezetési gyakorlaton a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni, azt az oktatónak köteles bejelenteni 24 órával korábban. Ha a foglalkozáson az oktató a tervezett időpontban nem jelenik meg, úgy a tanuló 20 perc várakozási idő után távozhat. Ebben az esetben a tanuló tandíjat nem fizet, viszont az oktató köteles az elmaradt órát pótolni.
 
A tanuló kötelezettségei:
A tanuló köteles a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani. Elméleti és gyakorlati foglalkozásokon, józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó öltözékben megjelenni. Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni. Oktatói utasításokat követni, mulasztást, hiányzást pótolni, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani.
 
A képzőszerv jogai és kötelezettségei:
Az autósiskola fenntartja a képzési díj változtatásának jogát, a díjak változási idejéről és annak mértékéről a tanulókat tájékoztatja. A díjszabás változtatásáról a tanulót személyesen vagy telekommunikációs eszközök segítségével értesíti a képzőszerv. Mindez a változás napjáig befizetett elméleti és gyakorlati óradíjakat nem érinti. A gyakorlati oktatáson való beosztást a képzőszerv a tanulóval egyénileg egyezteti. A jogosítvány megszerzéséhez szükséges a tanfolyam teljes körű megtartása.
 
A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatás igazolása:
Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tanulmányait folytatni, a tanuló-áthelyezőt 3 munkanapon belül a tanulónak a képzőszerv kiadja. A fel nem használt gyakorlati és vizsgadíjat visszafizeti. A tanuló áthelyezése díjtalan.
 
A forgalmi oktatás váltás helyei: a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban.
Vizsgadíjak:
Közlekedési ismeretek: 4700 Ft
Járműkezelési vizsga: 4600 Ft
Forgalmi vizsga: 11 000 Ft
Elsősegély tanfolyam díja: 7000 Ft (Elsősegély oktatónként ez változhat!)
Elsősegély vizsga díja: 6500 Ft
Okmányirodában a jogosítványért fizetendő díj: 4000 Ft
A vizsgadíjakat a tanuló a képzőszervhez fizeti. A vizsgadíjat a képzőszerv a KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG részére veszi át és a tanuló megbízásából fizeti be oda.
 
Sikeres forgalmi vizsga utáni teendők:
A járművezetői engedélyt az Okmányiroda állítja ki, amelyhez szükséges a Közl. Hatóság által kiállított vizsgaigazolás. (2700 Cegléd, Dohány u. 31.) A vizsgaigazolást az utolsó sikeres vizsgától számított 3 munkanap után lehet beszerezni. Nem magyar állampolgár esetében az Okmányiroda bekéri a tartózkodási engedélyt, melynek tartalmaznia kell, hogy a jelölt legalább 6 hónapja folyamatosan Magyarországon tartózkodik.
 
A képzés felügyeletét ellátó közlekedési felügyelet címe és telefonszáma:
Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Járművezetői Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály
Címe: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
Telefon: 06 1 460 22 14
 
TÁJÉKOZTATÓ „AM” kategóriához
 
Képző szerv neve: Skultéti Ernő egyéni vállalkozó, SKULTÉTI Autósiskola
Iskolavezető: Skultéti Ernő
Székhelye: 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a
Iskolavezető telefonszáma: 06 30 394 59 72      e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Iskola honlap címe: skultetiautosiskola.hu
Képzési engedély száma: KM/KC/28/A/653/2/2010
Iskola nyilv. szám: 8942
Telephely: 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a
Ügyfélfogadó címe: 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a
Ügyfélfogadás időpontja: Kedd, péntek 16:00-20:00
 
Elméleti oktatás helye: Tápiószentmárton, Műv. Ház / oktatóterem/ vagy 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a száma alatt vagy 2351 Alsónémedi, Széchenyi út 16. szám alatt.
Tanpálya: Gyömrő, Só út 2.
 
Vállalkozási feltételek
Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy elégedett legyen szolgáltatásainkkal.
A választott tanfolyammal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:
1.      A tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni. 18 életévet be nem töltött tanuló szerződéskötéséhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.
Feltételek:
·         min. 13 és fél éves életkor: beiskolázás
·         13 év és 9 hónap: elméleti vizsga
·         betöltött 14. életév: gyakorlati vizsga
2.      A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulónak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást.
 
Felmentések: Az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, dietetikusi, mentőtiszt, gyógytornász, egészségügyi szakoktató, diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek.
Tanfolyamunkra a betöltött életkor előtt 6 hónappal jelentkezhet, az elméleti vizsgát legkorábban a betöltött életkor előtt 3 hónappal tehet, míg gyakorlati vizsga kizárólag (természetesen a sikeres KRESZ vizsgát követően) a betöltött életkor után tehető.
 
 
Elméleti tanórák:                                                                   Elméleti tanfolyamdíj: 25.000 Ft
Közlekedési ismeretek: 16 óra
 
A kötelező elméleti óraszám: 16 óra
A tanfolyam elméleti tárgyai alól felmentés nem adható. Kivétel a siketek és a mozgáskorlátozottak.
A tanfolyam kezdetétől számított 1 éven belül elméleti vizsgát kell tennie. Ezen időn túl tanfolyamot kell ismételni.
A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a felsorolt óraszámokban hiányzás nélkül vesz részt a foglalkozásokon (hiányzás max. 10%). Az elméleti tanórák időtartama 45 perc. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes.
 
Gyakorlati tanórák (10 óra összesen)
Járműkezelés: 4 óra
Városi vezetés: 6 óra
Járműkezelési vizsga: 15 perc
Forgalmi vizsga: 30 perc
Gyakorlati tanóra: 50 perc
Gyakorlati óradíj: 3000 Ft/óra (ez az óradíj az alap- és pótórákra egyaránt vonatkozik).
Kötelező vezetési távolság: 100 km
Gyakorlati vizsgáit a sikeres közlekedési alapismeretek vizsgaidőpontjától számított 2 éven belül teheti le. Gyakorlati vezetésre csak sikeres elméleti vizsga után kerülhet sor. Az 5. sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni.
 
A képzéshez biztosított jármű: Keeway
A tanuló jogai:
Jogosult a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit. Amennyiben nem alakul ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet. Kérésével forduljon az iskolavezetőhöz. Joga van a képzést megszakítani és az addig fel nem használt, befizetett pénzét visszakérni, és a tanfolyam elvégzett részéről igazolást kérni, panaszt tenni. Ha a tanuló a vezetési gyakorlaton a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni, azt az oktatónak köteles bejelenteni 24 órával korábban. Ha a foglalkozáson az oktató a tervezett időpontban nem jelenik meg, úgy a tanuló 20 perc várakozási idő után távozhat. Ebben az esetben a tanuló tandíjat nem fizet, viszont az oktató köteles az elmaradt órát pótolni.
 
A tanuló kötelezettségei:
A tanuló köteles a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani. Elméleti és gyakorlati foglalkozásokon, józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó öltözékben megjelenni. Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni. Oktatói utasításokat követni, mulasztást, hiányzást pótolni, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani.
 
A képzőszerv jogai és kötelezettségei:
Az autósiskola fenntartja a képzési díj változtatásának jogát, a díjak változási idejéről és annak mértékéről a tanulókat tájékoztatja. A díjszabás változtatásáról a tanulót személyesen vagy telekommunikációs eszközök segítségével értesíti a képzőszerv. Mindez a változás napjáig befizetett elméleti és gyakorlati óradíjakat nem érinti. A gyakorlati oktatáson való beosztást a képzőszerv a tanulóval egyénileg egyezteti. A jogosítvány megszerzéséhez szükséges a tanfolyam teljes körű megtartása.
 
A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatás igazolása:
Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tanulmányait folytatni, a tanuló-áthelyezőt 3 munkanapon belül a tanulónak a képzőszerv kiadja. A fel nem használt gyakorlati és vizsgadíjat visszafizeti. A tanuló áthelyezése díjtalan.
 
A forgalmi oktatás váltás helyei: a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban.
Vizsgadíjak:
Közlekedési ismeretek: 4700 Ft
Járműkezelési vizsga: 3600 Ft
Forgalmi vizsga: 3600 Ft
Elsősegély tanfolyam díja: 7000 Ft ( Elsősegély oktatónként ez változhat!)
Elsősegély vizsga díja: 6500 Ft
Okmányirodában a jogosítványért fizetendő díj: 4000 Ft
A vizsgadíjakat a tanuló a képzőszervhez fizeti. A vizsgadíjat a képzőszerv a KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG részére veszi át és a tanuló megbízásából fizeti be oda.
 
Sikeres forgalmi vizsga utáni teendők:
A járművezetői engedélyt az Okmányiroda állítja ki, amelyhez szükséges a Közl. Hatóság által kiállított vizsgaigazolás. (2700 Cegléd, Dohány u. 31.) A vizsgaigazolást az utolsó sikeres vizsgától számított 3 munkanap után lehet beszerezni. Nem magyar állampolgár esetében az Okmányiroda bekéri a tartózkodási engedélyt, melynek tartalmaznia kell, hogy a jelölt legalább 6 hónapja folyamatosan Magyarországon tartózkodik.
 
A képzés felügyeletét ellátó közlekedési felügyelet címe és telefonszáma:
Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Járművezetői Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály
Címe: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
Telefon: 06 1 460 22 14
 
TÁJÉKOZTATÓ „B” kategóriához
 
Képző szerv neve: Skultéti Ernő egyéni vállalkozó, SKULTÉTI Autósiskola
Iskolavezető: Skultéti Ernő
Székhelye: 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a
Iskolavezető telefonszáma: 06 30 394 59 72      e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Iskola honlap címe: skultetiautosiskola.hu
Képzési engedély száma: KM/KC/28/A/653/2/2010
Iskola nyilv. szám: 8942
Telephely: 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a
Ügyfélfogadó címe: 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a
Ügyfélfogadás időpontja: Kedd, péntek 16:00-20:00
 
Elméleti oktatás helye: Tápiószentmárton, Műv. Ház / oktatóterem/ vagy 2711 Tápiószentmárton, Szelei út 17/a száma alatt vagy 2351 Alsónémedi, Széchenyi út 16. szám alatt.
Tanpálya: Gyömrő, Só út 2.
 
Vállalkozási feltételek
Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy elégedett legyen szolgáltatásainkkal.
A választott tanfolyammal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:
1.      A tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni. Mindenki, aki a 35/2000 (XI.30) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik (8 ált.) és ezt az elméleti vizsga előtt  igazolja. 18 életévet be nem töltött tanuló szerződéskötéséhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.
Feltételek:
·         16 és fél éves életkor: beiskolázás
·         16 év és 9 hónap: elméleti vizsga
·         betöltött 17. életév: gyakorlati vizsga
2.      A vezetői engedély átvételének feltétele a közúti elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése, melyet igény szerint az iskola szervezetten bonyolít le. A tanulónak azonban lehetősége van egyénileg megszereznie az erről szóló igazolást.
 
Felmentések: Az orvostudományi egyetemeken szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, dietetikusi, mentőtiszt, gyógytornász, egészségügyi szakoktató, diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek.
Tanfolyamunkra a betöltött életkor előtt 6 hónappal jelentkezhet, az elméleti vizsgát legkorábban a betöltött életkor előtt 3 hónappal tehet, míg gyakorlati vizsga kizárólag (természetesen a sikeres KRESZ vizsgát követően) a betöltött életkor után tehető.
 
 
Elméleti tanórák:                                                                   Elméleti tanfolyamdíj: 35.000 Ft
Közlekedési ismeretek (min.): 14 óra
Vezetéselmélet (min.): 6 óra
Szerkezet és üzemeltetés ism. (min.): 2 óra
 
A felsorolás a minimális óraszámokat tartalmazza.
A kötelező elméleti óraszám: 28 óra
A tanfolyam elméleti tárgyai alól felmentés nem adható. Kivétel a siketek és a mozgáskorlátozottak.
A tanfolyam kezdetétől számított 1 éven belül elméleti vizsgát kell tennie. Ezen időn túl tanfolyamot kell ismételni.
A vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a felsorolt óraszámokban hiányzás nélkül vesz részt a foglalkozásokon (hiányzás max. 10%). Az elméleti tanórák időtartama 45 perc. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes.
 
Gyakorlati tanórák (29 óra összesen)
Alapoktatás: 9 óra
Városi vezetés: 14 óra
Éjszakai vezetés: 2 óra
Országúti vezetés: 4 óra
Gyakorlati tanóra: 50 perc
A felsorolás a minimális óraszámokat tartalmazza.
Gyakorlati óradíj: 6000 Ft/óra (ez az óradíj az alap- és pótórákra egyaránt vonatkozik).
Gyakorlati vizsga feltétele: minimum 580 km levezetése!
Forgalmi vizsga: 60 perc
 
 
Gyakorlati vizsgáit a sikeres közlekedési alapismeretek vizsgaidőpontjától számított 2 éven belül teheti le. Gyakorlati vezetésre csak sikeres elméleti vizsga után kerülhet sor. Az 5. sikertelen forgalmi vizsga esetén PÁV alkalmassági vizsgát kell tenni.
 
A képzéshez biztosított jármű: Volkswagen Golf 5, Toyota Corolla
A tanuló jogai:
Jogosult a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit. Amennyiben nem alakul ki megfelelő kapcsolat az oktatóval, a tanuló másik oktatót kérhet. Kérésével forduljon az iskolavezetőhöz. Joga van a képzést megszakítani és az addig fel nem használt, befizetett pénzét visszakérni, és a tanfolyam elvégzett részéről igazolást kérni, panaszt tenni. Ha a tanuló a vezetési gyakorlaton a megbeszélt időpontban nem tud megjelenni, azt az oktatónak köteles bejelenteni 24 órával korábban. Ha a foglalkozáson az oktató a tervezett időpontban nem jelenik meg, úgy a tanuló 20 perc várakozási idő után távozhat. Ebben az esetben a tanuló tandíjat nem fizet, viszont az oktató köteles az elmaradt órát pótolni.
 
A tanuló kötelezettségei:
A tanuló köteles a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani. Elméleti és gyakorlati foglalkozásokon, józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó öltözékben megjelenni. Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni. Oktatói utasításokat követni, mulasztást, hiányzást pótolni, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani.
 
A képzőszerv jogai és kötelezettségei:
Az autósiskola fenntartja a képzési díj változtatásának jogát, a díjak változási idejéről és annak mértékéről a tanulókat tájékoztatja. A díjszabás változtatásáról a tanulót személyesen vagy telekommunikációs eszközök segítségével értesíti a képzőszerv. Mindez a változás napjáig befizetett elméleti és gyakorlati óradíjakat nem érinti. A gyakorlati oktatáson való beosztást a képzőszerv a tanulóval egyénileg egyezteti. A jogosítvány megszerzéséhez szükséges a tanfolyam teljes körű megtartása.
 
A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatás igazolása:
Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tanulmányait folytatni, a tanuló-áthelyezőt 3 munkanapon belül a tanulónak a képzőszerv kiadja. A fel nem használt gyakorlati és vizsgadíjat visszafizeti. A tanuló áthelyezése díjtalan.
 
A forgalmi oktatás váltás helyei: a tanulóval egyeztetett helyen és időpontban.
Vizsgadíjak:
Közlekedési ismeretek: 4600 Ft
Forgalmi vizsga: 11 000 Ft
Elsősegély tanfolyam díja: 7000 Ft ( Elsősegély oktatónként ez változhat!)
Elsősegély vizsga díja: 6500 Ft
Okmányirodában a jogosítványért fizetendő díj: 4000 Ft
A vizsgadíjakat a tanuló a képzőszervhez fizeti. A vizsgadíjat a képzőszerv a KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG részére veszi át és a tanuló megbízásából fizeti be oda.
 
Sikeres forgalmi vizsga utáni teendők:
A járművezetői engedélyt az Okmányiroda állítja ki, amelyhez szükséges a Közl. Hatóság által kiállított vizsgaigazolás. (2700 Cegléd, Dohány u. 31.) A vizsgaigazolást az utolsó sikeres vizsgától számított 3 munkanap után lehet beszerezni. Nem magyar állampolgár esetében az Okmányiroda bekéri a tartózkodási engedélyt, melynek tartalmaznia kell, hogy a jelölt legalább 6 hónapja folyamatosan Magyarországon tartózkodik.
 
A képzés felügyeletét ellátó közlekedési felügyelet címe és telefonszáma:
Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Járművezetői Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály
Címe: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
Telefon: 06 1 460 22 14
 
20 év alatti, sikeres elméleti vizsga esetén vissza lehet igényelni 25.000 ft tanfolyam és vizsga dijat!